درباره ما

محمد حسين دهقانی

مدرك تحصیلی: مهندسي صنايع غذايي از دانشگاه فردوسي مشهد سال 1374.
کارشناس ارشد بازاریابی و فروش

سوابق اجرايي :
1- كارشناس توليد ( شير پاستوريزه مشهد ) 1376.
2- مدير توليد. ( شير پاستوريزه مشهد )
3- معاون وجانشين مديرعامل كارخانه پگاه مشهد.(9/8/79- 29/1/84)
4- رئيس كارخانه پگاه مشهد .29/1/84
5- مدير نظام پيشنهادات شركت پگاه خراسان .
6- مشاور مدير عامل شركت پگاه خراسان.25/6/84 – 5/2/84
7- معاونت بازرگاني شركت پگاه خراسان.11/8/85 – 26/6/84
8- عضو هيات مديره شركت بازاريابي وفروش به سامان بازار پگاه خراسان. 1/6/85 – 26/6/84
9- عضوگروه بهبود خطوط دريافت شير صنايع شيرايران ..
10- عضو كميته استاني تدوين استاندارد.
11- رئيس گروه بهبود مستمر معاونت بازرگاني پگاه خراسان .
12- مشاور در صنایع غذايي.
13- رئيس هيئت مديرة سامان صنعت شير . (1385 -1392)
14- مدیر عامل شرکت توتک توس.(1386-1388)
15- مدیر عامل شرکت شیر آران. (1389)
16- مدرس دانشگاه تخصصي شير و لبنيات هاشمي نژاد.(دو دوره)
17- مدیر عامل و عضوهیات مدیره گروه مهندسی پیچ آب.(1392-1393)
18- مدیر عامل و عضوهیات مدیره بازارگستر منطقه 2 پگاه
19- عضو هیات مدیره پگاه گلستان
20- عضو هیات مدیره پگاه خراسان
21- مشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران (پگاه)
22- مشاور شرکت افشره ساز فردوس
23-مشاور شرکت گلدشت سبزوار
24- مشاور شرکت بهارستان ساری
25- مشاور شرکت آنا قائن
26- مشاور شرکت گلچکان زمانی
27- مدرس دوره GMP (تولید بدون نقص)

دوره هاي آموزشي مرتبط :
1- مديريت استراتژيك .
2- مديريت بهره وري .
3- مديريت توليد .
4- مديريت ارزش مهندسی
5- خلاقيت ونوآوری .
6- دوره تخصصي استارترها دردانمارك
7- كارگاه بين المللي فرآورده هاي تخميري شير .
8- اصول ومهارتهاي كاربردي فروش موفق .
9- روانشناسي فروش ومشتري .
10- سازمانهاي پيشرووتجارت جهاني .
11- كارگاه آموزشي فرآورده هاي لبني .
12- قانون بيمه تامين اجتماعي.
13- توليد پنيرهاي سخت ونيمه سخت .
14- آشنايي با مفاهيم مالي براي مديران غيرمالي .
15- كارگاه آموزشي فرهنگ مصرف شير وفرآورده هاي تخميري .
16- بحرانهاي سازماني در فرآيند جهاني شدن وراهكارها .
17- مميزي سيستم HACCP .
18- ایمنی و کار

تلفن تماس:
09120407458-09153107615 Email: H_Dehghani110@Yahoo.com

گروه مهندسی پیج آب

مشاوره،طراحی،ساخت و اجرای سیستم های تصفیه آب و فاضلاب،هوا و خاک

گروه مهندسی پیج آب

تصفیه پیشرفته تصفیه خانه های فاضلاب جهت باز چرخانی و استفاده مجدد

گروه مهندسی پیج آب

انجام دادن مهندسی مجدد و ارتقاء کمی و کیفی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به شرکت گروه مهندسی پیچ آب می باشد

Copyright 2017.Designed by : Novin Sama Company

طراحی و اجرا : دهقانی


Mobile : 09156510992
Telegram : @mrdehghani.mahdi
Email : Mrdehghani.Mahdi@gmail.com
طراحی و اجرای پروژه های واکنش گرای تحت وب